Минерална вата за вътрешна топлоизолация


Минерална вата MULTIROCK

Универсални дюшеци от минерална вата, осигуряваща пожарна,топло и звукоизолация.Използува се за изолация на подпокривни пространства, мансарди, подове, леки преградни стени, тавани, и др.

Продукт

Размери

мм

Опаковка

м2

Цена

лв/m2

Цена

с ДДС

Multirock 600/1000/40 9,00 3,50 4,20
Multirock 600/1000/50 7,20 4,45 5,34
Multirock 600/1000/60 6,00 5,34 6,41
Multirock 600/1000/80 4,80 7,00 8,40
Multirock 600/1000/100 3,60 8,90 10,68
Актуална към 16.02.2008 г

Минерална вата ROLLROCK

Rollrock паната са разработени да осигуряват топло и звукоизолация и пожарна защита във вентилирани фасади и сандвич-стени. Плътност:50 кг/м3

Продукт

Размери

мм

Опаковка

м2

Цена

лв/m2

Цена

с ДДС

Rollrock 50 6,00