Лепила и грундове


Лепило RifixПродукт Доставна форма Мярка Цена лв Цена с ДДС
RIFIX лепило за суха мазилка

25 кг  палет40 торби

40 кг    палет24 торби

торба

 

торба

 

12.50

 

18.75

 

15.00

 

22.50

 


RIKOMBIGRUNDПродукт Доставна форма                         Мярка Цена лв Цена с ДДС
RIKOMBIGRUND

бака 12кг

палет 30 баки

бака

 

100.00

 

120.00

 


RISPECIALGRUNDПродукт Доставна форма                            Мярка Цена лв Цена с ДДС
RISPECIALGRUND

кутия 10 л

палет 20кутии

кутия

 

143,00

 

171,60

 


RIKOMBIKONTAKTПродукт Доставна форма                             Мярка Цена лв Цена с ДДС
RIKOMBIKONTAKT

бака 15кг

палет 30баки

бака

 

72,40

 

86,88